facebook
mask
Güvennet Akademi Çamaşırhane Görevlisi Mesleki Belgelendirme Programı
mask
Çamaşırhane Görevlisi Mesleki Belgelendirme Programı
mask
mask

Bu prosedür Çelik Akademi Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti. iş birliği ile Güvennet Akademi İletişim ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. bünyesinde TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardı kuralları çerçevesinde “Personel Belgelendirme Sistemi” nin ilgili standart şartlarına göre değerlendirilerek (13UY0152-2) Çamaşırhane Görevlisi (Seviye 2) adaylarının belgelendirilmesi faaliyetinin yürütülmesi amacıyla hazırlanmıştır.


Belgelendirme Programında Değerlendirme Sürecinin Amacı

Bu yeterlilik çamaşırhane görevlisi niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Sınav bu alanda çalışacak adayların bilgi ve becerisini ölçmeye yöneliktir.

Belgelendirme Programında Değerlendirme Sürecinin Tanımlanması

Adaylara yönelik değerlendirme faaliyetleri;

113UY0152-2/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Mevzuatı

13UY0152-2/A2 Çamaşırhane Bilgisi 13UY0152-2/A3 Çamaşırhane Faaliyetleri zorunlu birimleri üzerinden yapılır.

Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için zorunlu yeterlilik birimlerinin tamamından başarılı olması gereklidir.


Belgelendirme Programında Belgelendirme Sürecinde Ölçme ve Değerlendirme

Adaya A grubu zorunlu yeterlilik birimlerde tanımlanan tüm başarım ölçütlerini karşılayacak şekilde A1 ve A2 birimi için teorik, A3 yeterlilik birimi için uygulamalı olmak üzere 2 aşamalı sınav uygulanır. Adayın yeterlilik belgesi alabilmesi için A1, A2 ve A3 birimlerinin tümünden başarılı olması gerekmektedir.


Teorik sınav, ölçülmesi öngörülen tüm öğrenme çıktılarını ve başarım ölçütlerini içeren, 4 seçenekli çoktan seçmeli test (T1) veya açık uçlu sözlü sınav (T2) şeklinde uygulanır. Adayın başarısı, ilgili birimin ölçme değerlendirme bölümünde belirtilen ölçütlere göre değerlendirilir. Her birimin değerlendirmesi ayrı yapılır. Birimlerin uygulama ve teorik sınavları birleştirilerek veya ayrı ayrı yapılabilir.


Uygulama sınavında (P1) adayın performansı, ölçülmesi öngörülen öğrenme çıktılarının başarım ölçütlerini içerek şekilde oluşturulan senaryoların uygulatılması ve kontrol listesi aracılığıyla değerlendirilmesi yöntemiyle ölçülür


Uygulama sınavı çamaşırhane ortamında gerçekleştirilir. Yeterliliğin bazı birim/bölümlerinden başarılı olan adayların başarılı olduğu birim/bölümlerin geçerlilik süresi 1 yıldır. Yeterlilik belgesi düzenlenmesi için yeterliliğin tüm birim/bölümlerinden son 1 yıl içerisinde başarılı olunması gerekmektedir.


Belgelendirme Programında Şartlar

 • Sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. (örn. Başkası adına sınava girme, Kopya çekmek v.b.)
 • Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında telefon görüşmesi yapması, adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır. Adaylar sınava girişi esnasında yanlarında Sınav Giriş Formlarını ve Kimlik Belgelerini (Ehliyet, Pasaport, Nüfus Kâğıdı v.b.) hazır bulundurmalıdırlar.
 • Sınava girecek aday sınav başlamadan önce cep telefonunu sınav sorumlusuna teslim etmelidir.
 • İSG kurallarına uymakla yükümlüdür.
 • Sınav kamera ile kayıt altına alınacaktır.
 • Aday sınava girmeden önce Çelik Akademi sınav değerlendiricisi ve karar vericisi ile herhangi bir çıkar ilişkisi varsa bunu belirtmek zorundadır. Bu konuda kurum başvuru sırasında taahhüt almaktadır.
 • Aday sınav kurallarına uymadığı zaman sınavının iptal edileceğini bilmelidir.

Belgelendirme Programında Belgelendirme Süreci

Sınavı gerçekleştiren değerlendirici adaya ait tüm sınav evraklarını belirlenmiş süreç dâhilinde Çelik Akademi Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti. belgelendirme karar komisyonuna teslim eder. Değerlendirici adayın sınav raporuna şahsi kanaatini ekleyebilir. Adayların belgelendirilmesine yönelik kararı karar vericisi tarafından tüm sınav dokümanlarını incelenerek karar verilir. Karar verici uluslararası standartlar ve/veya MYK ulusal yeterlilikler değerlendirici ölçütleri göz önüne alınarak, belgelendirme prosesi sırasında derlenen bilgilere dayanarak, başvuran adayın yazılı, sözlü, pratik sınavlarına ve eğitimine katılmamış, adayla herhangi bir bağlantısı, yakınlığı ve çıkar ilişkisi olmayan alanında yetkili ve uzman olması zorunluluğu vardır. Adaylara ait sınav sonuçları inceleyen karar verici başarılı olan adaylar için değerlendirmeyi yaparak belgelendirme sürecini başlatır. Adayların belgelendirilmesine yönelik tüm dokümanlar belgelendirme karar komisyonu tarafından dosyalanarak muhafaza edilir. Sınavlar sonucunda hazırlana adaylara ait sınav sertifikaları atanmış olan Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanabilir. Adaylar belge başvurularının onaylanıp onaylanmadığını www.celikbelgelendirme.com adresinden takip edebilirler. Belgesi yayınlanan aday yayınlanmış olan belgesini Çelik Akademi Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti. merkez adresinden elden alabileceği gibi dilerse belge başvuru formunda belirttiği adrese kargo edilebilir. Kargo ücreti alıcısına aittir.


Belgelendirme Programında Belgenin Geçerliliği ve Gözetim Sıklığı

Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihten itibaren 5 yıldır.


Kişinin yeterliliğinin devam ettiğini izlemek amacıyla, belgenin geçerlilik süresinin 3. yılından itibaren, kişi, belgelendirme kuruluşu tarafından hazırlanan performans değerlendirme formu aracılığıyla gözetime tabi tutulur.


Gözetimde performans değerlendirmesi olumlu olan aday, belge süresi sona erdiğinde, en az 3 ayı 1.gözetim sonrası olmak kaydıyla toplamda en az 12 ay bu meslekte fiilen çalıştığını belgelendirmesi halinde, belgelendirme kuruluşu tarafından bir kez daha gözetime tabi tutulur. Performans değerlendirmesinin yine olumlu olması durumunda, sınava gerek kalmaksızın belgesi 5 yıllığına yenilenir. İkinci 5 yılın sonunda ise belgesini yenilemek için güncel bilgileri içeren teorik ve pratik sınava girmesi gerekmektedir.


Performans değerlendirmelerinden biri olumsuz olan veya çalışma sürelerini belgeleyemeyen kişi, belge yenilemede güncel bilgileri içeren teorik ve pratik sınava alınır.


Belgelendirme Programında Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini kaybettiğini belgelendirme kuruluşuna dilekçe halinde bildirir. Dilekçesi incelenen belge sahibi şayet belgesinin geçerlilik süresi geçmemiş ise belirlenmiş ücret doğrultusunda yeniden belgelendirilebilir.


Belgelendirme Programında Belgenin İptali

Belgelendirilen kişinin belge şartlarına uymadığı tespit edilirse belge iptal edilebilir. Belge sahibi iptal edilen belgesi Çelik Akademi Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti.’ ne teslim etmekle yükümlüdür.


Belgelendirme Programında Referanslar

 • 12UY0152-2 Çamaşırhane Görevlisi (Seviye 2) Ulusal Yeterliliği (Yayın Tarihi:17/04/2013 Rev. No: 00)
 • Çamaşırhane Görevlisi (Seviye 2) Ulusal Meslek Standardı – 13UMS0283–2
mask
Belgelendirme Programında Sınava Girecek Adaylarda Aranan Şartlar?
 • Sınavın yapılacağı dilde en az okuryazar olmak
 • Çamaşırhane Görevlisi adaylığı için herhangi bir fiziki engeli olmaması
 • 16 yaşından küçük olmamak
 • Sınav için herhangi bir eğitim şartı yoktur.

Belgelendirme Programında Adaylardan İstenilen Belgeler

 • Başvuru formu Başvuru ve Taahhütname
 • Kimlik fotokopisi
 • Fotoğraf (2 adet)
 • Sınav ücretinin yatırıldığına dair belge. (Banka Dekontu)
 • Çalıştığı firmaya ait referans yazısı (varsa)
 • Eski mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi (varsa)
mask
Güvennet Akademi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
KABUL ET
close
Güvennet Akademi Whatsapp Destek Hattı
HEMEN KAYIT OL
Eğitimlerimize sadece bir adım uzaklıktasın. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda detaylı bilgi için sizi arayacağız.
DETAYLI BİLGİ AL
Eğitimlerimize sadece bir adım uzaklıktasın. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda detaylı bilgi için sizi arayacağız.
Hemen Bilgi Al