facebook
mask
Güvennet Akademi Duvarcı Mesleki Belgelendirme Programı
mask
Duvarcı Mesleki Belgelendirme Programı
mask
mask

Bu prosedür Çelik Akademi Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti. iş birliği ile Güvennet Akademi İletişim ve Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. bünyesinde TS EN ISO/IEC 17024:2012 standardı kuralları çerçevesinde “Personel Belgelendirme Sistemi” nin ilgili standart şartlarına göre değerlendirilerek (12UY0048-3) Duvarcı (Seviye 3) adaylarının belgelendirilmesi faaliyetinin yürütülmesi amacıyla hazırlanmıştır.


Belgelendirme Programında Değerlendirme Sürecinin Amacı

Duvar işlerinin bu kişiler ile yapılmasının sağlanması ve istinat, bahçe, cephe, taşıyıcı, bölme, panel dekoratif duvarlar ile baca ve barbekülerin projesinde belirtilen boyut ve şekilde, kurallarına uygun örülmesi tamir edilmesi, amacıyla bu yeterlilik hazırlanmıştır. Bu bakımdan duvarcının bilgi, beceri ve davranışlarının ölçülmesi gerekir. Bu süreç duvarcının niteliklerinin belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla gerçekleştirilir.


Belgelendirme Programında Değerlendirme Sürecinin Tanımlanması

Adaylara yönelik değerlendirme faaliyetleri “12UY0048–3/A1İş Sağlığı ve Güvenliği ve “12UY0048–3/A2 Genel Duvarcılık İşleri zorunlu birimleri üzerinden yapılır. Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisinin ölçülmesi amacıyla adaylar hem teori hem de performansa dayalı sınavlara tabi tutulurlar. Teori sınavlarında adayın 100 puan üzerinden 60 puan, performans sınavında ise 100 puan üzerinden 80 puan alma zorunluluğu vardır. Adayların performans sınavına tabi tutulabilmesi için hem A1 hem de A2 birimlerinde teori sınavını geçme zorunluluğu vardır. Soru sayısı ve sorulara yönelik puanlama standartta belirlenmiş şartlar dâhilinde belgelendirme kuruluşunun inisiyatifindedir. Teori sınavları test usulü gerçekleştirilmekte olup aday test sorularında belirtilen şıklardan yalnızca bir tanesini işaretlemesi gerekmektedir. Adayın başarısı doğru cevap verilen şıklar göz önüne alınarak değerlendirilir. Cevap anahtarında çift işaretlenmiş şıklı sorular ve şık işaret koyulmamış sorular göz önünde bulundurulmayacaktır. Performans sınavları ise her bir aday için tek tek gerçekleştirilir. Adayın başarılı sayılabilmesi için (12UY0048-3) Duvarcı (Seviye 3) adaylarının Ulusal Yeterliliği’nde istenilen kriterler doğrultusunda verilen başarı ölçütlerini yakalayabilmesi gerekir.


Belgelendirme Programında Belgelendirme Sürecinde Ölçme ve Değerlendirme

Sınavlar, teorik sınav ve performans ölçümlü sınav olacak şekilde iki bölümde yapılmaktadır. Bu sınavlar sonucunda eğitimi alan aday kişi Duvarcı (Seviye 3) adaylarının Ulusal Yeterliliği ile belirlenmiş olan A grubu zorunlu yeterlilik birimlerinde tanımlanan tüm başarı ölçütlerini karşılamak zorundadır. Adayların belgeyi almaya hak kazanabilmesi için Duvarcı (Seviye 3) adaylarının) için açılan teorik ve performansa dayalı sınavların her ikisinde de belirlenen kriterler doğrultusunda başarı göstermesi şarttır. Sınavda başarı sağlayamayan aday başarısız olduğu bölümden veya sınavın tamamından 1 yıl içerisinde tekrar sınava girebilir. Aday 1 yıl içerisinde tekrar hakkını kullanmak için başvuru yapmadığı takdirde başvuru süreci başa döner ve her iki sınava tekrar girmesi gerekir. Aday girdiği sınavlardan 1 yıl içerisinde iki kere üst üste başarısız olursa başarısız olduğu konular hakkında eğitim alması tavsiye edilir. Belge almaya hak kazanmak için adayın, A1 ve A2 birimlerinin tamamından başarılı olması gerekmektedir.


Belgelendirme Programında Şartlar

 • Sınav kurallarına uymayan adayların sınavı geçersiz sayılır. (örn. Başkası adına sınava girme, Kopya çekmek v.b.)
 • Sınavlar, genel sınav kurallarına uygun yapılır. Sınavlar esnasında telefon görüşmesi yapması, adayların birbiri ile konuşması, yardımlaşması ve sınav süresince sınav salonu dışına çıkması yasaktır. Adaylar sınava girişi esnasında yanlarında Sınav Giriş Formlarını ve Kimlik Belgelerini (Ehliyet, Pasaport, Nüfus Kâğıdı v.b.) hazır bulundurmalıdırlar.
 • Sınava girecek aday sınav başlamadan önce cep telefonunu sınav sorumlusuna teslim etmelidir.
 • Belgelendirme kuruluşu tarafından aksi belirtilmediği sürece sınav salonuna destek doküman (Not, Kitapçık v.b) getirmek yasaktır.

Belgelendirme Programında Belgelendirme Süreci

Sınavı gerçekleştiren değerlendirici adaya ait tüm sınav evraklarını belirlenmiş süreç dâhilinde Çelik Akademi Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti. belgelendirme karar komisyonuna teslim eder. Değerlendirici adayın sınav raporuna şahsi kanaatini ekleyebilir. Adayların belgelendirilmesine yönelik kararı belgelendirme karar komisyonu tüm sınav dokümanlarını inceleyerek karar verir. Belgelendirme komisyon üyeleri uluslararası standartlar ve/veya MYK ulusal yeterlilikler değerlendirici ölçütleri göz önüne alınarak, belgelendirme prosesi sırasında derlenen bilgilere dayanarak, başvuran adayın yazılı, sözlü, pratik sınavlarına ve eğitimine katılmamış, adayla herhangi bir bağlantısı, yakınlığı ve çıkar ilişkisi olmayan alanında yetkili ve uzman olması zorunluluğu vardır. Sınavı gerçekleştirecek olan Değerlendirici ve adaya ait sınav sonuçlarını inceleyecek belgelendirme karar komisyonu üyesi her sınav öncesinde Belgelendirme müdürü tarafından atanır. Adaylara ait sınav sonuçları inceleyen komisyon üyesi başarılı olan adaylar için değerlendirmeyi yaparak belgelendirme sürecini başlatır. Adayların belgelendirilmesine yönelik tüm dokümanlar belgelendirme karar komisyonu tarafından dosyalanarak muhafaza edilir. Sınavlar sonucunda hazırlana adaylara ait sınav sertifikaları atanmış olan belgelendirme karar komisyonu üyesi ve/veya Belgelendirme Müdürü tarafından imzalanabilir. Her aday için hazırlanan sertifikada fotoğrafı olmasını ve her belgede onay kısmında ve bir kısmı fotoğrafın üzerine gelecek şekilde soğuk damga(mühür) vurarak yayınlar. Adaylar belge başvurularının onaylanıp onaylanmadığını www.celikbelgelendirme.com adresinden takip edebilirler. Belgesi yayınlanan aday yayınlanmış olan belgesini Çelik Akademi Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti. merkez adresinden elden alabileceği gibi dilerse belge başvuru formunda belirttiği adrese kargo edilebilir. Kargo ücreti alıcısına aittir.


Belgelendirme Programında Belgenin Geçerliliği

Verilen belge 5 yıl geçerli olup bu süreç içerisinde belge sahibi 18 ay bir fiil çalıştığını belgelendirme kuruluşuna kanıtlamalıdır. Belgeli kişinin yeterliliğinin devam ettiğini tespit etmek amacıyla belgenin geçerlilik süresi içerisinde en az bir kez performans izleme raporu hazırlanır. 18 ay bir fiil çalıştığını kanıtlayan belge sahibinden işveren tarafından belge şartlarını ihlale karşı her hangi bir şikâyet alınmadıysa uygulama sınavına alınır ve başarılı olan adayların belgesi 5 yıl daha uzatılır. Toplamda 10 yılı dolduran belge sahibi tekrar uygulama ve teorik sınava tabi tutulur.


Belgelendirme Programında Belgenin Kaybedilmesi

Belge sahibi, belgesini kaybettiğini belgelendirme kuruluşuna dilekçe halinde bildirir. Dilekçesi incelenen belge sahibi şayet belgesinin geçerlilik süresi geçmemiş ise belirlenmiş ücret doğrultusunda yeniden belgelendirilebilir.


Belgelendirme Programında Belgenin İptali

Belgelendirilen kişinin belge şartlarına uymadığı tespit edilirse belge iptal edilebilir. Belge sahibi iptal edilen belgesi Çelik Akademi Belgelendirme Eğitim Ltd. Şti.’ ne teslim etmekle yükümlüdür.


Belgelendirme Programında Referanslar

 • 12UY0048-3 Duvarcı Ulusal Yeterliliği (Yayın Tarihi: 30/05/2012 Rev. No: 01-2018)
 • 11UMS0157–3 Duvarcı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı (Onay Tarihi : 30.05.2012 / Rev No : 00)
mask
Belgelendirme Programında Sınava Girecek Adaylarda Aranan Şartlar?
 • Sınavın yapılacağı dilde en az okuryazar olmak
 • Duvarcı adaylığı için herhangi bir fiziki engeli olmaması
 • 16 yaşından küçük olmamak
 • Sınav için herhangi bir eğitim şartı yoktur.

Belgelendirme Programında Adaylardan İstenilen Belgeler

 • Başvuru formu Başvuru ve Taahhütname
 • Kimlik fotokopisi
 • Fotoğraf (2 adet)
 • Sınav ücretinin yatırıldığına dair belge. (Banka Dekontu)
 • Çalıştığı firmaya ait referans yazısı (varsa)
 • Eski mesleki yeterlilik belgesi fotokopisi (varsa)
mask
Güvennet Akademi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır.
KABUL ET
close
Güvennet Akademi Whatsapp Destek Hattı
HEMEN KAYIT OL
Eğitimlerimize sadece bir adım uzaklıktasın. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda detaylı bilgi için sizi arayacağız.
DETAYLI BİLGİ AL
Eğitimlerimize sadece bir adım uzaklıktasın. Aşağıdaki formu doldurduğunuzda detaylı bilgi için sizi arayacağız.
Hemen Bilgi Al